vlag
Portretten

Centraal Comite 'Oranjedag' Dordrecht

Koningsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag

Oranjemarkt

Het beleid van de gemeente Dordrecht is er op gericht dat er alleen gebruik gemaakt mag worden van de kramen welke zijn uitgegeven door het comité.  

LET OP! DIT IS EEN ORANJEMARKT EN GEEN VRIJMARKT. MEN MOET EEN PLAATSBEWIJS (EEN KRAAMNUMMER) HEBBEN OM AAN DE ORANJEMARKT DEEL TE KUNNEN NEMEN!!!!!!!! GEEN ETEN EN DRINKEN!!!

!!!!! Personen die zonder vergunning koopwaar aanbieden op de markt,  zullen worden verwijderd!!!!!!

Hieronder treft u de voorwaarden voor de Oranjemarkt aan:

 1. Bij uw bevestiging krijgt u een plattegrond met uw plaats. Deze is bindend. U moet de bevestiging van uw inschrijving ter plaatse kunnen tonen. Op de markt zijn de kramen genummerd zodat u gemakkelijk uw kraamnummer kunt vinden.
 2. De marktkramen hebben een afmeting van circa 4 m. breed en 1,3 m. diep. In de kraam mag u niets spijkeren en u mag de kraam niet verder uitbouwen.
 3. Particulieren mogen uitsluitend gebruikte artikelen verhandelen. Uitgesloten van handel zijn: commerciële artikelen, levensmiddelen, etenswaren en drank in welke vorm dan ook, tenzij vooraf overeen gekomen met de organisatie.
 4. Verenigingen en stichtingen die zichzelf presenteren mogen naast gebruikte artikelen uitsluitend reclamematerialen van hun organisatie verhandelen. Het is niet toegestaan om op de markt zelf te collecteren, dit is wel toegestaan bij de kraam, mits er niet de nadruk op wordt gelegd. Politieke en/of godsdienstige mededelingen worden niet toegestaan.
 5. De markttijden zijn van 09.00 tot 17.00 uur.
 6. Opbouw van de kramen is mogelijk vanaf  07.00 uur tot 09.00 uur. Doordat de poller in de Visstraat gewoon om hoog gaat kunt u pas afbouwen vanaf 17.00 uur. U kunt met uw auto oprijden tot aan uw kraam. Na het lossen van uw verkoopmaterialen dient u uw auto en aanhanger buiten het evenemententerrein te plaatsen.
 7. U dient aan te rijden via de Vissstraat en uit te rijden via de Grote Kerksbuurt of Wijnstraat/ ’s Heerboeijenstraat.
 8. Aanwijzingen van politie, brandweer en medewerkers van het Centraal Comité “Oranjedag” Dordrecht of de Gemeente Dordrecht dienen stipt opgevolgd te worden.
 9. Indien er in de vergunning goedkeuring is gegeven voor het plaatsen van een bakkraam moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Bij iedere bakkraam dient een goedgekeurd blustoestel met een inhoud van tenminste 6 kg aanwezig te zijn.
  • De gasslangen mogen niet ouder zijn dan twee jaar en moeten GIVEG gekeurd zijn. De datum van het jaar moet ook vermeld staan op slang.
  • Er mogen niet meer dan 2 flessen butaan of propaan leeg of vol aanwezig zijn.
  • In de omgeving van de bakkramen mogen geen brandbare materialen aanwezig zijn.
 10. Wij verzoeken u uw kraam/plaats na afloop SCHOON achter te laten. Let op zwerfvuil! Kosten van zwerfvuil zullen verhaald worden op de kraamhouder. Op het terrein van de Oranjemarkt worden een aantal grote vuilcontainers geplaatst. Hier kunt u uw afval of restanten in deponeren. Indien de containers onverhoopt vol komen te zitten aan het einde van de dag dan verzoeken wij u uw vuil in zakken of stevige dozen naast de containers te plaatsen.
 11. Het is zonder toestemming niet toegestaan strooifolders en/of monsters met wegwerpverpakking te verspreiden (kosten van opruimen worden op u verhaald)!
 12. Bij verkoop van etenswaren e.d. dient de standhouder voor voldoende afvalbakken te zorgen. Bovendien dient u zich te houden aan alle eisen van de Keuringsdienst van Waren en de Brandweervoorschriften.
 13. In verband met de doorstroming en veiligheid van het publiek is het niet toegestaan de standplaats uit te bouwen of goederen voor of naast de kraam te plaatsen! Spullen die in de weg staan zullen moeten worden verwijderd.
 14. Het Centraal Comité “Oranjedag” Dordrecht of de Gemeente Dordrecht zijn niet aansprakelijk voor inkomstenderving door o.a. weersinvloeden, schade of verlies geleden door deelname aan de oranjemarkt en/of eventuele wijziging en/of afgelasting van het evenement.
 15. Houdt u zich niet aan de voorwaarden, dan kunt u verwijderd worden van het evenemententerrein. Eventuele kosten welke hiermede gemoeid zijn, worden op u verhaald.

Kindermarkt

De kindermarkt is louter en alleen voor kinderen t-m de leeftijd van 12 jaar die hun spulletjes (zoals speelgoed) op een kleedje kunnen verkopen. De kindermarkt zal plaatsvinden in de Kloostertuin. Bewoners van de Museumstraat, Nieuwstraat, Hofstraat, Vriesestraat (tot aan de Lenghenstraat) en Vrieseplein staan ook buiten. Mocht er plek over zijn kunt u daar ook, als de bewoners geen bezwaar hebben, ook een plekje kiezen.

Dus, kinderen kunnen gewoon gratis op de vrijmarkt hun spulletjes verkopen en men hoeft zich daarvoor niet aan te melden. Men moet wel vroeg in de Kloostertuin aanwezig zijn want, voor dit geldt in het kader van toezicht en veiligheid, vol is vol. Er is wel controle op wat voor spullen er verkocht worden, het moeten puur kinderspulletjes zijn zoals speelgoed e.d.

Bij de verkoop van andere zaken (zoals bijv. elektrische apparatuur e.d.) zal men verwijderd worden. ZEKER GEEN ETEN EN DRINKEN!!!